Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
31 października 2022

Uzależnienie od porno – jak leczyć?

Z analizy najnowszych badań wynika, że psychoterapia może być ważnym narzędziem w pełnym zrozumieniu i zmianie zachowania. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest uważana przez wielu klinicystów za przydatną w leczeniu zaburzeń hiperseksualnych.

 

Badanie, które dotyczyło problematycznych użytkowników pornografii internetowej, nie pokazało jednak zmniejszenia zachowania (używania pornografii), nawet jeśli nasilenie chorób współistniejących, jak objawy depresyjne i ogólna jakość życia uległo poprawie. Taka obserwacja okazała się interesująca w kontekście faktu, że samo ograniczenie używania pornografii może nie stanowić najważniejszego celu leczenia.

 

Opracowano inne podejścia wykorzystujące CBT do leczenia uzależnienia od pornografii, ale powracające problemy metodologiczne w tym obszarze uniemożliwiły wyciągnięcie wiarygodnych wniosków. Psychoterapia psychodynamiczna i terapie tj. terapia rodzinna, terapia par oraz terapia psychospołeczna wzorowana na programach 12 kroków okazały się natomiast kluczowe w podejmowaniu tematów wstydu i poczucia winy oraz przywracaniu zaufania w najbliższych związkach badanych użytkowników. 

 

Źródło: “Online Porn Addiction: What We Know and What We Don’t—A Systematic Review by Rubén de Alarcón, Javier I. de la Iglesia, Nerea M. Casado and Angel L. Montejo.”

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN