Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
Fundusze Europejskie

Nawigacja

Finansowanie

Finansowanie

Kontakt

Kontakt

Z analizy najnowszych badań wynika, że psychoterapia może być ważnym narzędziem w pełnym zrozumieniu i zmianie zachowania. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest uważana przez wielu klinicystów za przydatną w leczeniu zaburzeń hiperseksualnych.

 

Badanie, które dotyczyło problematycznych użytkowników pornografii internetowej, nie pokazało jednak zmniejszenia zachowania (używania pornografii), nawet jeśli nasilenie chorób współistniejących, jak objawy depresyjne i ogólna jakość życia uległo poprawie. Taka obserwacja okazała się interesująca w kontekście faktu, że samo ograniczenie używania pornografii może nie stanowić najważniejszego celu leczenia.

 

Opracowano inne podejścia wykorzystujące CBT do leczenia uzależnienia od pornografii, ale powracające problemy metodologiczne w tym obszarze uniemożliwiły wyciągnięcie wiarygodnych wniosków. Psychoterapia psychodynamiczna i terapie tj. terapia rodzinna, terapia par oraz terapia psychospołeczna wzorowana na programach 12 kroków okazały się natomiast kluczowe w podejmowaniu tematów wstydu i poczucia winy oraz przywracaniu zaufania w najbliższych związkach badanych użytkowników. 

 

Źródło: “Online Porn Addiction: What We Know and What We Don’t—A Systematic Review by Rubén de Alarcón, Javier I. de la Iglesia, Nerea M. Casado and Angel L. Montejo.”

 

Uzależnienie od porno – jak leczyć?

31 października 2022
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

Obserwuj nas w mediach społecznościowych: