Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
24 maja 2022

Uzależnienie od seksu – z czym jest związane?

Badanie przeprowadzone wśród osób (53 mężczyzn i 51 kobiet), u których rozpoznano tzw. uzależnienie od seksu pokazało, że zjawisko to wiąże się z:

 

  • trudnymi doświadczeniami w dzieciństwie,

  • posiadaniem motywacji zewnętrznej,

  • lękowym stylem przywiązania,

  • narcyzmem,

  • współczuciem wobec siebie.  

 

Co więcej, lękowy styl przywiązania pośredniczy w związku pomiędzy trudnymi doświadczeniami w okresie dzieciństwa i uzależnieniem od seksu, a także w związku pomiędzy narcyzmem i uzależnieniem od seksu.  Aktualnie standardowym podejściem w leczeniu uzależnienia od seksu jest terapia poznawczo-behawioralna, która kładzie niewielki nacisk na styl przywiązania i regulację emocji.

 

Badacze sugerują, że korzystne w leczeniu uzależnienia od seksu mogłaby okazać się praca nad poza-bezpiecznym stylem przywiązania, zamiast wyłącznie nad uzależnieniem samym w sobie, bądź nad eksplorowaniem traumy. Interwencje skoncentrowane na przywiązaniu mogą pomóc pacjentom opracować sposoby nawiązywania relacji z innymi na głębszym, emocjonalnym poziomie bez ich seksualizowania, co jest powszechne wśród osób uzależnionych od seksu. 

 

Inna ważna wskazówka dla praktyki klinicznej dotyczy rozpoznawania i pracy nad narcyzmem i jego związkiem z uzależnieniem od seksu. W terapii narcyzmu podejście oparte na budowaniu sojuszu zostało uznane za najbardziej skuteczne, z uwagi na możliwość wsparcia słabej samoregulacji narcyzów. Ponadto, interwencje oparte na uważności drugiej generacji (SG-MBI) mogą być pomocne w redukowaniu narcyzmu u osób uzależnionych od seksu.  

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN