Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
08 sierpnia 2023

W którym kraju pije się najwięcej alkoholu?

W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej konsumpcji alkoholu na świecie, na podstawie danych dostępnych na stronie CIA World Factbook. Podzieliliśmy artykuł na trzy kluczowe sekcje: kraje o najwyższej konsumpcji alkoholu, konsumpcja alkoholu w Polsce oraz porównanie konsumpcji alkoholu w Europie na tle reszty świata.

 

Kraj z największą konsumpcją alkoholu

 

Kraj z największą konsumpcją alkoholu

Na podstawie danych CIA World Factbook, krajem o największej konsumpcji alkoholu na świecie są Wyspy Cooka, z konsumpcją 12,97 litra czystego alkoholu na osobę w 2019 roku. To niewielkie terytorium zależne Nowej Zelandii jest niewielkim archipelagiem na Oceanie Spokojnym, co może być zaskakujące, biorąc pod uwagę, że kraj ten nie jest typowo kojarzony z wysoką konsumpcją alkoholu.

 

Kraje z największą konsumpcją alkoholu - podsumowanie

Należy zauważyć, że na liście krajów o największej konsumpcji alkoholu dominują kraje Europy. Po Wyspach Cooka najwięcej alkoholu spożywają obywatele Łotwy (12,9 l), Czech (12,73 l) oraz Litwy (11,93 l). W pierwszej dziesiątce znajdują się również Austria, Estonia, Francja, Bułgaria i Słowenia.

 

Konsumpcja alkoholu w Polsce

 

Konsumpcja alkoholu w Polsce - podstawowe dane

Polska, według danych z 2019 roku, plasuje się na 13. miejscu na świecie pod względem konsumpcji alkoholu na osobę, z wynikiem 10,96 litra czystego alkoholu. Jest to wynik zbliżony do takich krajów jak Andora, Rumunia czy Irlandia.

 

Polska na tle innych krajów

Konsumpcja alkoholu w Polsce jest porównywalna z innymi krajami europejskimi, choć nieco niższa niż w krajach takich jak Francja czy Niemcy. Równocześnie, jest wyższa niż w wielu krajach pozaeuropejskich, takich jak Australia czy Stany Zjednoczone.

 

Konsumpcja alkoholu w Europie na tle świata

 

Europa a reszta świata

Europa wydaje się być kontynentem o najwyższej konsumpcji alkoholu na osobę. Kraje europejskie dominują wśród 20 krajów o najwyższej konsumpcji alkoholu na świecie. Kraje takie jak Wyspy Cooka, Antigua i Barbuda czy Barbados są wyjątkami na liście dominowanej przez kraje europejskie.

 

Specyfika konsumpcji alkoholu w Europie

Jednym z możliwych powodów wysokiej konsumpcji alkoholu w Europie może być wpływ kulturowy. W wielu krajach europejskich spożycie alkoholu jest głęboko zakorzenione w tradycji i kulturze. Na przykład, Francja jest znana z kultury spożywania wina, Niemcy z piwa, a Włochy z zarówno wina, jak i różnych regionalnych likierów.

 

Podsumowanie

Konsumpcja alkoholu na świecie jest zróżnicowana, z Europejczykami na czele. Polska, choć nie znajduje się w czołówce, ma jednak konsumpcję zbliżoną do wielu innych krajów europejskich. Jest to temat wart dalszych badań i dyskusji, zwłaszcza w kontekście potencjalnych problemów zdrowotnych związanych z nadmiernym spożyciem alkoholu.

 

Źródło: https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/alcohol-consumption-per-capita/country-comparison/

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN